Coaching

Coaching is gerelateerd aan de werksituatie. Coaching helpt je jouw werk met meer resultaat en plezier uit te voeren. Samen met iemand van buiten de organisatie kijk je naar jouw werksituatie en naar de mogelijkheden om je competenties uit te breiden. Het aanleren van nieuwe vaardigheden of attituden kan helpen je doel te bereiken.


Als deskundige buitenstaander kan ik je helpen nieuwe vaardigheden of attituden aan te leren, die helpen om je doel te bereiken. Dit doe ik door samen in het gesprek te onderzoeken waarom je de moeilijkheden tegenkomt die je ondervindt. Daarnaast kijk ik naar de kwaliteiten en attituden die je reeds bezit. Door je te realiseren wat jouw sterke punten zijn - en deze ook nog uit te breiden - kan je doel haalbaar zijn. De gesprekken zijn gericht op het vergroten van jouw inzicht. Daarbij kan door groei en realisatie ook je zelfvertrouwen vergroten.

 

Aanleidingen voor coaching zijn:

  • Een bepaalde taak levert steeds dezelfde moeilijkheden op.
  • Problematische samenwerking met een bepaalde collega of leidinggevende.
  • Problemen in een team.
  • Ongemotiveerd of opgebrand voelen.
  • Leidinggevende of andere solistische functies waarbij je weinig spontane feedback krijgt.
  • Geen vakgenoten om je werk mee te bespreken.
  • Behoefte om jouw professionele handelen te verbeteren.

 

 

Coaching van buiten het bedrijf

Omdat ik als coach onafhankelijk van het bedrijf werk, zijn de lijnen en verantwoordelijkheden helder en kort. Daarnaast wordt er vanuit een veilige setting zowel naar de werksituatie als naar de persoonlijke aspecten gekeken. Daardoor komen er doorgaans meerdere mogelijkheden aan het licht en kunnen veel knelpunten worden opgelost.

 

Vaak word ik ingezet nadat iemand intern, dus binnen het bedrijf, coaching heeft gevolgd. Dan helpt het om de rode draad in je functie en functioneren te onderzoeken en gaan we verder dan de ‘tips en trucs’. In plaats daarvan richt ik me meer op de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden om het werk anders aan te pakken.