Werkwijze

Aanmelden

Voor aanvullende informatie of het maken van een afspraak kun je bellen. Het telefoonnummer is 06-55728631. Mocht je mijn voicemail treffen, spreek dan je naam en telefoonnummer in, dan bel ik z.s.m. terug.

Aanmelden kan ook op mijn mailadres: info@marjokevanlingen.com.

 

Meenemen

Vooraf aan de intake kun je het intakeformulier downloaden (staat bij het kopje contact)en invullen.

Er is zowel een formulier voor coaching als voor therapie.

Indien je een deel van de behandeling van de verzekeraar vergoed wilt krijgen kan je zelf de factuur indienen.

 

Intake

De therapie begint altijd met een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om te inventariseren. We bespreken welk doel je wilt bereiken met de therapie en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal consulten dat daarvoor nodig is. Het gesprek is ook bedoeld als kennismaking en een inschatting of je bij mij voor de therapie op de juiste plek bent.

 

Evaluatie

Aan het eind van elk traject is er een evaluatie over de werkwijze, de samenwerking en de resultaten.

Bij coaching wordt ook de overdracht naar de opdrachtgever besproken. Daarna vindt er ook een evaluatie plaats met de coachee en de opdrachtgever, waarbij de samenwerking, de doelen en resultaten worden besproken.

 

Behandelduur

De duur van therapie ligt doorgaans tussen 5 tot 15 gesprekken.

Coaching en supervisie beslaan vaak 5 tot 8 gesprekken.

 

Kosten

Therapie 60 minuten               btw vrij

Coaching                               op basis van offerte.

Supervisie                             op basis van offerte.

 

Vergoeding

Vergoeding van de psychotherapie is vaak gedeeltelijk mogelijk als je een aanvullende verzekering hebt. Meer informatie vind je hierover op de website van je zorgverzekeraar. Soms vergoedt de werkgever de kosten.

 

Kwaliteitsstatuut

Wilt u informatie over de kwaliteit klik dan hier

o.a. klachtenprocedure